For International

Konzulát

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:  

******************************************************************  

Před Vaší návštěvou Australského konzulátu si, prosím, sjednejte telefonicky schůzku.

******************************************************************************************************************
Poplatky za pasové a notářské služby je možné hradit POUZE platebními kartami MasterCard & Visa.
*************************************************************************************************************************************************
VÍZA DO AUSTRÁLIE - Australský konzulát v Praze nemůže poskytovat žádné informace ani asistenci s vízy do Austrálie.

Pro informace navštivte the Department of Home Affairs, případně volejte jejich GLOBAL SERVICE CENTRE na: +61 2 6196 0196 od pondělí do pátku mezi 9:00 - 17:00 místního času.

Kontaktní údaje pro občany České republiky: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/offices-and-locations/list

 

Vítejte na stránkách Australského konzulátu v Praze. Diplomatickým zastoupením Australského společenství pro Českou republiku je Australské velvyslanectví ve Varšavě. Vízovou a imigrační agendu pro České občany řeší Australské velvyslanectví v Londýně.

Na této stránce naleznete informace k následujícím tématům:

Notářské služby

Australský konzulát v Praze Vám za poplatek obstará certifikovanou kopii (například cestovního pasu a dalších dokumentů), dosvědčí Váš podpis na vybraných dokumentech (pro ověření kontaktujte konzulát), či vystaví doklad o právní způsobilosti k sňatku (tzv. Certificate of No Impediment). Notářské služby poskytujeme během úředních hodin. Je třeba si předem sjednat schůzku . Poplatky jsou splatné v českých korunách. Vzhledem k tomu, že tyto poplatky jsou stanoveny australskou vládou v australských dolarech (AUD), jsou ke každému prvnímu dni v měsíci přepočítávány na české koruny (CZK) dle aktuálního kurzu.

Cestujete do Austrálie?

 • Víza do Austrálie
  Při cestě do Austrálie nezapomeňte, že Váš cestovní pas musí mít čtecí zónu a být platný ještě po dobu 6 měsíců po odcestování z Austrálie. Cestovní doklad s biometrickými údaji pro cestu do Austrálie není nutný. Australský konzulát v Praze není oprávněný vyřizovat žádosti o víza, ani radit a odpovídat na dotazy týkající se procesu žádosti o víza či přistěhovalectví. Veškeré dotazy a žádosti pro žadatele z České republiky vyřizuje GLOBAL SERVICE CENTRE, spadající pod Department of Home Affairs na +61 2 6196 0196 mezi 09:00 a 17:00 hodinou každý pracovní den.
 • Clo a duty free informace
  Co a za jakých podmínek smíte dovézt do Austrálie.
 • Řízení motorových vozidel během dočasné návštěvy Austrálie
  Pokud Váš řidičský průkaz vydaný v zemi Vašeho trvalého pobytu není v anglickém jazyce, musíte si ještě před odletem do Austrálie zažádat o mezinárodní řidičský průkaz, se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu.

Informace o osobách žijících v Austrálii

Na základě zákona o ochraně osobních informací (tzv. Privacy Act 1988) nemůžeme poskytovat osobní údaje občanů Australského svazu třetím stranám. V případě, že se snažíte nalézt svého blízkého, doporučujeme Vám hledat ve veřejném telefonním seznamu přístupném na internetu.

Informace pro Australany žijící v České republice

 • Registrujte se online
  Australanům, kteří cestují nebo žijí v zahraničí doporučujeme, aby se registrovali u australského Ministerstva zahraničí a obchodu (Department of Foreign Affairs and Trade). Registrace a informace, které v ní poskytnete, nám pomohou Vás najít a kontaktovat v mimořádných situacích, jakými jsou například přírodní katastrofa, veřejné nepokoje, nebo urgentní rodinné záležitosti.
 • Australský cestovní pas
  Vyplňte formulář online a přečtěte si důležité instrukce týkající se žádosti o pas a požadavků na fotografie pro australský pas.
 • Podání žádosti o pas v České republice Žádost o australský pas můžete podat po sjednání schůzky během úředních hodin. Poplatek za pas je splatný v den podání žádosti v českých korunách. Vzhledem k tomu, že tyto poplatky jsou stanoveny australskou vládou v australských dolarech (AUD), jsou ke každému prvnímu dni v měsíci přepočítávány na české koruny (CZK) dle aktuálního kurzu.
 • Kdo může být garantem?
  Schválené profesní skupiny
 • Žadatelé o důchod z Austrálie
  Od 1. července 2011 mohou australští občané žijící v České republice žádat o australský starobní důchod z České republiky. Veškeré informace (v ČJ i AJ) naleznete zde, a také na stránkách ČSSZ v sekci "Mezinárodní smlouvy". Pro případné otázky týkající se starobních důchodů doporučujeme kontaktovat Centrelink International Services nebo Českou správu sociálního zabezpečení.
 • Smlouva mezi Austrálií a Českou republikou o sociálním zabezpečení (v češtině)
  Smlouva mezi Austrálií a Českou republikou o sociálním zabezpečení byla podepsaná 16. září 2009 a v platnost vstoupila 1. července 2011.
 • News for Seniors - časopis zdarma pro Vás
  Časopis vydávaný agenturou Centrelink třikrát ročně je určen pro australské občany důchodového věku a u nás jej můžete obdržet zdarma. Vzhledem k tomu, že dostáváme pouze dva výtisky každého čísla, ověřte si předem jeho dostupnost. Více o tomto periodiku a jeho online verzi ke stáhnutí naleznete zde.