For International

Một số trang web quan trọng khác

Cơ quan Thương mại Chính phủ Australia – thông tin toàn cầu
www.austrade.gov.au

Thông tin về đầu tư tại Australia
www.austrade.gov.au/Invest

Tổng Lãnh Sự Quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh
www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchi/home.html

Đại Sứ Quán Australia tại Hà Nội
www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/home.html

Bộ Nhập cư và Bảo vệ Biên giới tại Việt Nam
www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchi/visas_and_migration.html hoặc www.immi.gov.au/Pages/Welcome.aspx

Hiệp hội các Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam
www.auschamvn.org

Hội cựu Du học sinh Australia
www.vgac.net

Nếu bạn có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Australia, vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Australia www.vnconsul-sydney.gov.vn/vi/, hoặc Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam www.vietrade.gov.vn để được hỗ trợ.