For International

Thông tin về chúng tôi (Austrade)

Austrade là tên viết tắt của Australian Trade and Investment Commission, là Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư của chính phủ Australia. Sứ mệnh của Austrade là góp phần thúc đẩy nền kinh tế Australia bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục, các công ty du lịch, các tổ chức chính phủ và công dân Australia trong các hoạt động:
•  Phát triển các thị trường quốc tế
•  Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài
•  Quảng bá ngành giáo dục của Australia ra thế giới
•  Thúc đẩy phát triển ngành du lịch
•  Tìm kiếm các dịch vụ lãnh sự và hộ chiếu

Để thực hiện sứ mệnh đó, Austrade có các hoạt động hỗ trợ như sau:
•  Cung cấp thông tin chuyên sâu về khả năng cung ứng của các công ty Australia
•  Xác định các dự án đầu tư tiềm năng và các đối tác chiến lược cho các doanh nghiệp Australia
•  Hỗ trợ khách hàng quốc tế tìm kiếm và liên lạc với các nhà cung ứng của Australia.

FAQs

Là 1 công ty Việt Nam, làm sao chúng tôi tìm được những nhà cung ứng phù hợp ở Australia?

Austrade có một danh bạ với hàng ngàn các công ty Australia đã được xác minh, bạn có thể tìm kiếm trong danh mục các nhà cung ứng Australia tại đây. Bạn cũng có thể điền vào mẫu yêu cầu sản phẩm dịch vụ để Austrade hỗ trợ bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ tới văn phòng Austrade tại Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp.

Tôi muốn mở một chi nhánh công ty ở Australia. Austrade có thể hỗ trợ tôi không?

Austrade có chuyên gia để hỗ trợ bạn các thông tin về môi trường kinh doanh, luật pháp, giấy phép kinh doanh và các thông tin khác. Bạn có thể liên hệ với văn phòng Austrade để nhận được tư vấn cụ thể cho từng loại hình kinh doanh.

Tôi muốn qua Australia và gặp mặt những nhà cung ứng tiềm năng, Austrade sẽ hỗ trợ như thế nào?

Austrade có những hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu và các doanh nghiệp cung ứng gặp mặt trực tiếp và đàm phán (ở tại Việt Nam hoặc tại Australia). Bạn có thể liên hệ văn phòng Austrade để nhận tư vấn cụ thể.