ลงทุนในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเปิดประเทศต้อนรับนักลงทุน

ออสเตรเลียเปิดโอกาสการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจการเกษตร เหมืองแร่หรือพลังงานไปจนถึงการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไบโอเทค

ออสเตรเลียเป็นจุดหมายที่มีเสถียรภาพเหมาะกับการลงทุน เศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียเองก็ได้ชื่อว่ามีความยืดหยุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมให้นักลงทุนจากทั่วโลกมีความมั่นใจในการค้าการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย

ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคง การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ชัดเจน หรือกรอบกฏหมายและระเบียบต่างๆที่มุ่งให้ธุรกิจและการลงทุนในออสเตรเลียประสบความสำเร็จอย่างดี

ออสเทรดให้การสนับสนุนนักลงทุนได้หลายทางเพราะเราทำงานร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน นักลงทุนจากทั่วโลกสามารถขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งหรือขยายธุรกิจเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย ออสเทรดมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนที่สามารถแนะนำหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ตรงกับความสนใจของนักลงทุนแต่ละกลุ่มและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบการลงทุนและโครงการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในออสเตรเลีย

โอกาสการลงทุน

รัฐบาลออสเตรเลียต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติ พบกับธุรกิจด้านต่างๆที่เราเล็งเห็นการเติบโตไปพร้อมๆกับนักลงทุนจากทั่วโลก

เริ่มได้ที่นี่

ข้อมูลที่นักลงทุนต้องรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นแลดำเนินธุรกิจในออสเตรเลีย

เริ่มได้ที่นี่

Benchmark Report

เปรียบเทียบปัจจัยสำคัญก่อนตัดสินใจลงทุน ตั้งแต่สภาพเศรษฐกิจ แรงงานที่มี

อ่านต่อ

อัพเดทการลงทุน

ข่าวและบทความล่าลุดเกี่ยวกับการลงทุนในออสเตรเลีย

อ่านต่อ