Australský konzulát v Praze

English

Vítejte na stránkách Australského konzulátu v Praze, který je vedený honorární konzulkou paní Janou Kvasnicovou. Diplomatickým zastoupením Australského společenství pro Českou republiku je Australské velvyslanectví ve Varšavě. Vízovou a imigrační agendu pro České občany řeší Australské velvyslanectví v Londýně.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

******************************************************************************************************************

Australský konzulát bude uzavřen následující dny:
- pondělí 12. června 2023
- středa 5. července 2023
- čtvrtek 6. července 2023.

*************************************************************************************************

Australský konzulát je pro veřejnost otevřen pondělí - pátek pouze na základě předem sjednané schůzky.

V mimořádných případech vyžadujících neodkladné řešení kontaktujte prosím konzulát na telefonním čísle +420 221 729 260, nebo na emailu: prague@austrade.gov.au

 

Notářské služby

Australský konzulát v Praze Vám za poplatek obstará certifikovanou kopii (například cestovního pasu a dalších dokumentů), nebo dosvědčí Váš podpis na vybraných dokumentech (pro ověření kontaktujte konzulát). Notářské služby poskytujeme během úředních hodin. Je třeba si předem sjednat schůzku. Poplatky jsou splatné v českých korunách. Vzhledem k tomu, že tyto poplatky jsou stanoveny australskou vládou v australských dolarech (AUD), jsou ke každému prvnímu dni v měsíci přepočítávány na české koruny (CZK) dle aktuálního kurzu.

Cestujete do Austrálie?

 • Víza do Austrálie
  Při cestě do Austrálie nezapomeňte, že Váš cestovní pas musí mít čtecí zónu a být platný ještě po dobu 6 měsíců po odcestování z Austrálie. Cestovní doklad s biometrickými údaji pro cestu do Austrálie není nutný. Australský konzulát v Praze není oprávněný vyřizovat žádosti o víza, ani radit a odpovídat na dotazy týkající se procesu žádosti o víza či přistěhovalectví. Veškeré dotazy a žádosti pro žadatele z České republiky vyřizuje GLOBAL SERVICE CENTRE, spadající pod Department of Home Affairs na +61 2 6196 0196 mezi 09:00 a 17:00 hodinou každý pracovní den (s výjimkou pracovního volna v Austrálii).
 • Clo a duty free informace
  Co a za jakých podmínek smíte dovézt do Austrálie.
 • Řízení motorových vozidel během dočasné návštěvy Austrálie
  Pokud Váš řidičský průkaz vydaný v zemi Vašeho trvalého pobytu není v anglickém jazyce, musíte si ještě před odletem do Austrálie zažádat o mezinárodní řidičský průkaz, se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu.

Informace o osobách žijících v Austrálii

Na základě zákona o ochraně osobních informací (tzv.Privacy Act 1988) nemůžeme poskytovat osobní údaje občanů Australského svazu třetím stranám. V případě, že se snažíte nalézt svého blízkého, doporučujeme Vám hledat ve veřejném telefonním seznamu přístupném na internetu.

Informace pro Australany žijící v České republice  

 • Australský cestovní pas
  Vyplňte formulář online a přečtěte si důležité instrukce týkající se žádosti o pas a požadavků na fotografie pro australský pas.
 • Podání žádosti o pas v České republice Žádost o australský pas můžete podat po sjednání schůzky během úředních hodin. Poplatek za pas je splatný v den podání žádosti v českých korunách. Vzhledem k tomu, že tyto poplatky jsou stanoveny australskou vládou v australských dolarech (AUD), jsou ke každému prvnímu dni v měsíci přepočítávány na české koruny (CZK) dle aktuálního kurzu.
 • Kdo může být garantem?
  Schválené profesní skupiny
 • Žadatelé o důchod z Austrálie
  Od 1. července 2011 mohou australští občané žijící v České republice žádat o australský starobní důchod z České republiky. Veškeré informace (v ČJ i AJ) naleznete zde, a také na stránkách ČSSZ v sekci "Mezinárodní smlouvy". Pro případné otázky týkající se starobních důchodů doporučujeme kontaktovat Centrelink International Services nebo Českou správu sociálního zabezpečení.
 • Smlouva mezi Austrálií a Českou republikou o sociálním zabezpečení (v češtině)
  Smlouva mezi Austrálií a Českou republikou o sociálním zabezpečení byla podepsaná 16. září 2009 a v platnost vstoupila 1. července 2011.
 • News for Seniors - časopis zdarma pro Vás
  Časopis vydávaný agenturou Centrelink třikrát ročně je určen pro australské občany důchodového věku. Více o tomto periodiku a jeho online verzi ke stáhnutí naleznete zde.

Kontakty

Australský konzulát

Klimentská 10
110 00 Praha
Česká republika
Tel: +420 221 729 260 | +420 221 729 271 |
Fax: +420 296 578 352
Email: prague@austrade.gov.au

Úřední hodiny:
pondělí - pátek pouze na základě předem sjednané schůzky

Viza

Informace o vízech do Austrálie