Austrade Nanjing (澳大利亚贸易投资委员会南京)

Room 1758, World Trade Centre
Jinling Hotel, 2 Hanzhong Road
Nanjing
China
210005
Tel:+86 25 8471 1178
Fax:+86 25 8470 1068