For International

Investujte v Austrálii

Austrálie vítá investory

Austrálie nabízí zahraničním investorům mnoho vynikajících příležitostí v nejrůznějších oborech od tradičních odvětví jakými jsou potravinářství a hornictví až po rychle se rozvíjející obory infromačních technologií a biotechnologií.

Austrálie – s jednou z nejodolnějších ekonomik na světě – je pro Vaše investice bezpečnou a spolehlivou destinací. Země nabízí stabilní a zavedené politické instituce, demokratickou vládu a pokrokové právní a regulační prostředí – což jsou faktory, které podnikatelům a trhům dávají vysoký stupeň důvěry a jistoty.

Austrade zahraničním investorům pomáhá mnoha způsoby. Ve spolupráci s podnikatelským a vládním sektorem Austrade poskytuje zahraničním investorům informace potřebné k založení nebo rozšíření podnikání v Austrálii; zprostředkovává investorům vhodné kontakty ve veřejném nebo soukromém sektoru; a poskytuje poradenství o předpisech týkajících se investování v Austrálii a vládních asistenčních programech.

Další informace naleznete v sekci “Invest in Australia”.

Příležitosti

Australská vláda vítá zahraniční investice. Informujte se o příležitostech pro ekonomický růst, které podporují naše silné stránky.

Začněte

Průvodce pro investory

Praktické informace k založení a provozování firmy v Austrálii.

Začněte

Srovnávací zpráva

Srovnání Austrálie z hlediska hlavních investičních indikátorů - hospodářství, vzdělaná pracovní síla, podnikatelské prostředí, životní styl.

Více informací

Novinky pro investory

Informativní články Vám poskytnou nejaktuálnější zprávy z investičního prostředí v Austrálii.

Více informací