For International

2.česko-australské fórum péče o seniory a sociální práce

Ve středu 31. května 2017 se v hotelu Galant v Mikulově uskutečnilo 2. česko-australské fórum péče o seniory a sociální práce. Fórum bylo součástí programu konference Sociální služby nejen v Evropě - program zde, který zorganizovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (www.apsscr.cz) ve dnech 30.-31. května. Akce se zúčastnilo 350 delegátů ze sedmi zemí včetně Slovenska, Chorvatska, Nizozemí, Turecka, Indie a Austrálie.

V programu Česko-australského fóra vystoupili tři australští odborníci, kteří přednášeli o systémech péče o seniory a sociální péče v Austrálii. Prof. Andrew Robinson, ředitel výzkumného centra Wicking Dementia Research and Education Centre při University of Tasmania, následně představil celosvětově úspěšná online školení tzv. Massive Online Open Courses (MOOCs) Understanding Dementia (Rozumíme demenci) a Preventing Dementia (Prevence demence). Oba kurzy jsou pro zájemce přístupné zdarma.

Na fóru vystoupila také vědecká pracovnice z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Mgr. Kateřina Čechová, která se počátkem roku vrátila ze čtyřměsíční stáže ve výzkumném centru Prof. Robinsona v tasmánském Hobartu. Kateřina je psycholožka a neurobioložka. Výzkum v oblasti kognitivních poruch prováděla v rámci studijního programu Ph.D.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s australskými odborníky nebo dodavateli služeb a zařízení z oblasti péče o seniory a sociální práce je možné spojení e-mailem: zdenka.kotalova@austrade.gov.au.

Foto níže: Zahájení 2. česko-australského fóra péče o seniory a sociální práce.

Photo 3.JPG

Foto níže: Prezentuje Helen Jones, ředitelka, Helen Jones and Associates. Helen prezentovala přes Skype z Melbourne.

Photo 4.JPG

Foto níže: Prezentuje Dale Stevenson, ředitel, Clift Stevenson and Associates.

Photo 6.JPG

Foto níže: Prezentuje profesor Andrew Robinson, ředitel, Wicking Dementia Research and Education Centre při University of Tasmania. Přednáška proběhla z předem připraveného videozáznamu.

Photo 8.JPG 

 Foto níže: Přednáší Kateřina Čechová, vědecká pracovnice ze 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Photo 9.JPG