For International

Australská společnost Cochlear otevřela regionální kancelář pro Evropu ve Vídni

Tisková zpráva v angličtině je dispozici zde.

Více informací o společnosti Cochlear, která se zabývá vývojem a výrobou kochleárních implantátů, neleznete na: www.cochlear.com.