For International

VR EDIE HOVOŘÍ ČESKY

Vzdělávací program Virtuální realita – demence přináší účastníkům unikátní možnost vstoupit do světa člověka žijícího s demencí. S využitím vysoce kvalitní technologie virtuální reality (VR) umožňuje vidět svět jeho očima. Posiluje tak empatii a znalosti pečujících o demenci a zároveň pomáhá zlepšit přístup a podporu lidem, kteří trpí demencí. Na základě vlastního prožitku účastníci budou lépe rozumět tomu, co zažívá člověk s demencí a budou tak umět lépe identifikovat jeho potřeby a vytvořit plán podpory.

Jako první v Evropě představila kurz Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) na tiskové konferenci v SeneCura SeniorCentru Klamovka 30. dubna 2019. Vystoupil na ní prezident APSS ČR a European Ageing Network Jiří Horecký, velvyslanec Australského společenství J. E. Paul Wojciechowski, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, zakladatelka České Alzheimerovské společnosti a předsedkyně Alzheimer Europe doc. Iva Holmerová a předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci Taťána Gregor Brzobohatá, jež má pomoci rozšířit školení mezi neformální rodinné pečující.

Aplikace k navození demence pomocí virtuální reality byla vyvinuta v Austrálii, v ČR ani jinde v Evropě zatím podobný produkt nebyl k dispozici. Autorem školení je australská asociace Dementia Australia, která na vývoji aplikace spolupracovala s australskou Deakin University. Australská verze byla na základě požadavků APSS upravena do českého jazyka, včetně všech doprovodných materiálů – prezentace, brožur a letáků. Kurzy budou nabízeny od května tohoto roku. Školení je určeno nejen pro profesionální pečující pracující v pobytových, ambulantních a terénních službách, ale vhodné je také pro neformální pečující (rodinné příslušníky apod.).

„Jsem velice rád, že do České republiky přinášíme světově unikátní seminář Virtuální realita – demence. Nejen proto, že jsme první v Evropě, ale zejména proto, že tím zprostředkujeme pečujícím ojedinělý zážitek, který povede k ještě vyšší kvalitě poskytované péče a většímu porozumění lidem s demencí,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) a současně prezident Evropské sítě pro stárnutí (EAN).

„Je potěšující, že se Austrálie a Česká republika staly partnery v oblasti tohoto špičkového školení, které je určeno pro pečující o osoby trpící demencí. Trénink umožňuje účastníkům vidět svět očima osoby, která žije s touto nevyléčitelnou chorobou. Odborníci z oblasti péče o seniory z České republiky předsedají významným evropským asociacím Alzheimer Europe a European Ageing Network. Předpokládáme, že zájem o školení virtuální reality EDIE projeví také experti z dalších evropských zemí,“ komentuje velvyslanec Australského společenství Paul Wojciechowski.

„Myslím si, že většina z nás si nedokáže představit, jaké to je žít s demencí. Velmi proto oceňuji projekt, který dokáže lidem nemoc více přiblížit a pomocí virtuální reality dokonce umožnit být na chvíli v kůži daného pacienta. S demencí u nás žije zhruba 150 tisíc lidí. Pevně proto věřím, že díky reálnému prožitku dojde ke zlepšení přístupu pečujících osob a tím i zkvalitnění života pacientů,“ uvedl ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch.

Technologie VR EDIE byla poprvé českým odborníkům představena v březnu 2018 v australském Melbourne. Návštěva školícího centra Dementia Australia byla součástí programu delegace a obchodní mise odbornků z oblasti péče o seniory z České republiky do Austrálie, kterou organizovala agentura AUSTRADE.

Více o kurzu: www.institutvzdelavani.cz.

Pro více informací kontaktujte: zdenka.kotalova@austrade.gov.au

EDIE - Launch Event 4

EDIE Launch Event 2