For International

KOMPLEXNÍ PŘEHLED AUSTRALSKÝCH SPOLEČNOSTÍ Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A PÉČE O SENIORY

Komplexní informace o sektoru péče o seniory v Austrálii a přehled australských firem, které podnikají v této oblasti, jsou k dispozici zde.
Interaktivní adresář australských společností, které se zabývají problematikou péče o seniory, je zde (link obsahuje rovněž přehled australských exportérů z této oblasti).

Péče o seniory v Austrálii

Péče o seniory v Austrálii se řadí k nejlepším na světě a svou kvalitou je příkladem pro ostatní státy, a to zejména významnou finanční vládní podporou, a dále robustním rámcem pro akrediatici, kvalitu a regulaci. Zásadní je rovněž dlouholetá historie spolupráce mezi vládou, poskytovateli služeb a komunitou. Austrálie nabízí dlouholeté zkušenosti a současně výrobky a služby světové úrovně a je připravena podpořit ostatní státy, které se rovněž potýkají s problematikou stárnoucí populace. Významné zkušenosti Austrálie zahrnují také výzkum a vývoj, školení a vzdělávání v této oblasti. Zejména péče o pacienty trpící demencí je v Austrálii významnou prioritou.
V případě jakýchkoli dotazů z oblasti zdravotnictví a péče o seniory a k navázání kontaktů s australskými obchodními partnery kontaktujte, prosím, Zdenku Kotalovou: Zdenka.Kotalova@austrade.gov.au.