For International

OBCHODNÍ MISE S TEMATIKOU PÉČE  O SENIORY SE VRÁTILA Z AUSTRÁLIE

Austrálie patří celosvětově k uznávané špičce v péči o seniory a osoby trpící demencí. V březnu se uskutečnila první delegace a obchodní mise odborníků z oblasti péče o seniory a sociálních služeb z České republiky do Austrálie. Hlavními cíli bylo navázání nové a rozšíření stávající obchodní spolupráce, sdílení dobré praxe a rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání a případně výzkumu. S tím je spojená mobilita studentů a vyučujících.

Delegaci vedl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR), který je současně prezidentem evropské asociace pro dlouhodobou péči European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly – E. D. E., Jiří Horecký. Pozvání přijal rovněž předseda Asociace zdravotnických škol ČR, Karel Štix. Dále se zúčastnili ředitelé domovů pro seniory, a také zástupci dodavatelských firem z oblasti sociálních služeb. Skupina čítala celkem 14 členů.

Program byl připraven pro APSS ČR ve spolupráci s pražskou kanceláří australské vládní agentury Australian Trade and Investment Commission – Austrade. Během náročného programu a sedmi pracovních dnů navštívila skupina českých odborníků tři státy - Nový Jižní Wales, Victorii a Queensland. Kromě dvou vnitrostárních přeletů absolvovala 18 pracovních jednání, prohlédla si pět domovů pro seniory, navštívila dva domovy se zvláštním režimem (určených pacientům trpících demencí) a centrum paliativní péče. Dále jednala s organizacemi celoživotního vzdělávání v oblasti sociální práce, vyslechla prezentace či osobně navštívila tři univerzity, a to University of Tasmania, University of Melbourne a University of Queensland.

Z odborného programu zaujaly delegáty především nové technologie, které se v Austrálii v péči o seniory běžně využívají. Skupina navštívila centrum telemedicíny v Brisbane - Centre for Research in Geriatric Medicine & Centre for Online Health, vyzkoušela unikátní školící centrum virtuální reality při asociaci Dementia Australia Victoria a seznámila se s možností e-learningového vzdělávání z oblasti Prevence demence a Porozumění demence.

Z výstupů cesty stojí za zmínku připravovaná delegace australských odborníků, která se zúčastní Evropského kongresu dlouhodobé péče 13.–14. září v Praze. Více zde: https://www.ltc2018.eu/

Pro více informací kontaktujte pražskou kancelář Austrade: zdenka.kotalova@austrade.gov.au.

FOTOGRAFIE:

Delegáti při demo ukázce - virtuální realitu využívá asociace Dementia Australia Victoria ke školení profesionálních pečujících a rodinných příslušníků. Cílem je pochopení potřeby empatie při péči o osoby s demencí

Virtuální realita - Dementia Australia Victoria

 

Delegaci přijali zástupci Generálního konzulátu ČR v Sydney

General Consulate