For International

Đăng Ký Tham Dự Chương Trình
Hội Thảo Khoa Học Y Khoa & Dịch Vụ Y Tế Việt Nam - Australia 2016

Tôi muốn tham dự chương trình:* - required
Tôi cũng đăng ký kết nối với công ty và trường, viện nghiên cứu Australia
Xin cảm ơn. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp Quý vị tại Chương trình Khoa học Y khoa & Thiết bị Y Tế Việt Nam - Australia 2016.
Mandatory field(s) marked with *