For International

Giới Thiệu Đồ Uống và Thực Phẩm Bang Nam Úc

South Australian Food and Wine Showcase 

Ngành nghề/ Sector:* - required
Tôi muốn đăng ký tham dự chương trình/ I would like to register for attending the showcase

Xem phần giới thiệu các công ty tham dự tại đâyAustralian participating companies

Tôi muốn gặp các công ty sau/ I would like to register meetings with

Đăng ký gặp công ty/ Meeting registration
Thời gian hẹn gặp/ I can meet company reps during
Đăng ký giờ gặp/ Meeting time

Cảm ơn Quý vị đã đăng ký tham dự. Chúng tôi mong muốn được đón tiếp Quý vị tại chương trình này.

Thank you for you registration. We look  forward to welcoming you at this event.

Mandatory field(s) marked with *