For International

ĐĂNG KÝ THAM DỰ / REGISTRATION FORM

TASTE OF AUSTRALIA - VIETNAM 2016

Thời gian & Địa điểm: 14.00 - 18.00 ngày 20/4 tại Hà Nội & 22/4 tại TP Hồ Chí Minh

Time & venue: 2.00 - 6.00PM on 20 April in Hanoi and 22 April in Ho Chi Minh City

Tôi muốn tham dự sự kiện tại / I wish to attend the event in*required
Tôi cũng đăng ký tham gia hội thảo chuyên đề sau tại Hà Nội / I will also attend below seminar(s) in Hanoi
Tôi cũng đăng ký tham gia hội thảo chuyên đề sau tại TPHCM / I will also attend below seminar(s) in HCMC

Xin cảm ơn. Chúng tôi hân hạnh đón tiếp Quý vị tại sự kiện Taste of Australia 2016.

Thank you for your registration. We look forward to welcoming you at the Taste of Australia 2016. 

Mandatory field(s) marked with *