ทำธุรกิจกับออสเตรเลีย

นำเข้าจากออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีสินค้าและบริการหลากหลายที่เป็นที่ต้องการในประเทศไทย ไม่ว่าจะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานของชีวิตความเป็นอยู่โดยรวม

หากบริษัทหรือหน่วยงานของท่านสนใจสินค้า บริการหรือนวัตกรรมใหม่ๆจากออสเตรเลีย เจ้าหน้าที่ชาวไทยของออสเทรด ประเทศไทยสามารถให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงธุรกิจของท่านกับทางออสเตรเลีย ตั้งแต่การให้ข้อมูลเบื้องต้นไปจนถึงการจับคู่ทางธุรกิจให้กับท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ออสเตรเลียโดดเด่นในธุรกิจด้านไหนบ้าง ตั้งแต่อาหารที่สะอาดปลอดภัย ไปจนถึงการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ออสเทรดได้สร้างฐานข้อมูลออนไลน์หรือ Australian Suppliers Directory ให้บริษัทในออสเตรเลียลงทะเบียนตามความสมัครใจ บริษัทหรือหน่วยงานไทยที่ต้องการหาข้อมูลบริษัทและสินค้าบริการที่น่าสนใจจากออสเตรเลีย สามารถเลือกค้นหาได้ตามประเภทธุรกิจ ชื่อบริษัทหรือพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการ

ติดต่อออสเทรด ประเทศไทยได้ที่ bangkok@austrade.gov.au

ส่งออกไปออสเตรเลีย

หน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าและบริการจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลีย ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย์ ที่หมายเลข 1169 หรือดูข้อมูลที่ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com

ศักยภาพของออสเตรเลียในธุรกิจต่างๆ