การขนส่ง

ระบบราง, เรือและสนามบิน

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวาง การวางระบบการขนส่งจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาด้านการสร้างเรือมีประวัติที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรือเพื่อการป้องกันประเทศ, เรือเพื่อการพาณิชย์หรือการดูแลรักษาและซ่อมแซม ซึ่งออสเตรเลียได้รับการยอมรับในทุกด้านที่กล่าวมา

นอกจากนั้น ออสเตรเลียยังมีความโดดเด่นด้านการออกแบบ, การวิจัยและการพัฒนาตั้งแต่แผนแม่บท, การวิศวกรรม, การก่อสร้างและระบบไอทีในการสร้างสนามบิน

ระบบขนส่งทางรางของประเทศออสเตรเลียมีความชื่อเสียงทั้งด้านการก่อสร้างและการให้คำปรึกษา นอกจากนั้น ออสเตรเลียยังได้รับการยอมรับว่ามีระบบรางที่ทันสมัยที่สุดประเทศหนึ่งของโลกอีกด้วย นวัตกรรมทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียแสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการก้าวข้ามความท้าทายในรูปแบบต่างๆทั้งทางสภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและความท้าทายด้านเทคนิค  และเป็นเหตุให้ทั่วโลกให้ความสนใจในศักยภาพของออสเตรเลีย ทางรถไฟสำหรับการขนส่งหนักในประเทศออสเตรเลียได้ชื่อว่าเป็นทางผ่านของรถไฟสินค้าหนักที่ขบวนยาวที่สุดและบรรทุกสินค้าได้น้ำหนักมากที่สุดอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ทางด้านระบบรางเบา ออสเตรเลียก็มีชื่อเสียงไม่แพ้ใครในตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนโครงการ, งานวิศวกรรมก่อสร้าง, ระบบควบคุมการปฏิบัติการ ตลอดจนการดูแลรักษาเพื่อความประหยัดและปลอดภัยสูงสุด

ประเทศออสเตรเลียเป็นผู้นำในวงการระบบรางและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ระบบรางเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และมีส่วนช่วยผลักดันอุตสาหกรรมหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นการเหมืองแร่หรือการขนส่งให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

ออสเตรเลียเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านระบบรางหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ควบคุมรถไฟทางไกล (remotely located train control centres) หรือรถไฟสินค้าหนักอัตโนมัติ (Heavy haul and freight rail)

 
 Road safety

 ดาวน์โหลดรายงานศักยภาพของออสเตรเลียด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (ไฟล์ PDF ภาษาอังกฤษ)  

 

 

 

 

Heavy Haul, Intermodal and Freight Rail Cover

ดาวน์โหลดรายงานศักยภาพของออสเตรเลียด้านระบบรางขนส่งสินค้า (ไฟล์ PDF ภาษาอังกฤษ)

 

 

ติดตามกิจกรรมและข่าวจากออสเทรด ประเทศไทย หรือติดต่อออสเทรด ประเทศไทยได้ที่ โทร +66 2 69 64800 หรืออีเมลล์: Bangkok@austrade.gov.au